Zemědělská technika BOSKO a.s. Boskovice byla založena v r. 1995 jako dceřiná společnost ZT HOLDING a.s. Praha. Sídlí v průmyslové zóně města Boskovic v okrese Blansko. Zaměstnává v současné době 50 pracovníků ve členění 40 dělníků a 10 technicko-hospodářských pracovníků.

Původní náplň práce zajišťovala výroba a údržba zemědělské techniky. Poté následoval přechod na strojírenskou výrobu a servis vozidel Liaz a Avie. Od roku 2005 do roku 2009 klesl objem opravárenské činnosti na polovinu. Tyto okolnosti vedly k zásadní změně výrobního programu. Podnik se zaměřil na strojírenskou činnost zejména zakázkového charakteru.

ZT Bosko a.s.

 

Smlouva o převodu cenných papírů